Toelichting uitslag PCR-methode

Algemeen
De resultaten van een PCR-toets worden weergegeven met:

  • "+" : het betreffende virus is aangetoond.
  • "- " : het betreffende virus is niet aangetoond.
  • "+/-" : het betreffende virus is aangetoond maar het is niet duidelijk of er sprake is van uitwendige besmetting of een (recente) infectie. Dit resultaat geldt als negatief in de percentageberekening.
  • INV : tijdens het toetsen bleek het materiaal niet geschikt voor toetsing. Dit is meestal het gevolg van veroudering van het plantmateriaal.


Percentage
Een vermeld percentage is gebaseerd op een toetseenheid  van 10x24 stuks.

Cq-waarden
Uitsluitend bij PlAMV en TVX zijn Cq-waarden vermeld. De toetsresultaten van andere virussen zijn meestal duidelijk virusvrij of virusziek. Daarom worden hierbij geen Cq-waarden weergegeven.

Grenswaarden Cq-waarde PlAMV
Cq 38-40; uitslag "- "
Cq 33-37; uitslag "+/-"
Cq 0-32; uitslag "+"

Grenswaarden Cq-waarde TVX
Cq 35-40; uitslag "-"
Cq 0-34; uitslag "+"

Interpretatie uitslag van een veeg-/watermonster
De resultaten worden weergegeven met een Cq-waarde. Hoe lager de waarde, hoe meer virusdeeltjes in het monster zijn aangetoond. Een waarde van 40 geeft aan dat geen virus in het monster is aangetoond. Een negatieve uitslag van een virustoets op een veeg-/watermonster is geen garantie op de afwezigheid van virus.

Een negatieve uitslag van een PCR-toets is geen garantie voor afwezigheid van virus in de partij.