Toelichting uitslag PCR-methode

Algemeen
De resultaten van een PCR-toets worden weergegeven met:

  • "+" : het betreffende virus is aangetoond.
  • "- " : het betreffende virus is niet aangetoond.
  • "+/-" : het betreffende virus is aangetoond maar het is niet duidelijk of er sprake is van uitwendige besmetting of een (recente) infectie. Dit resultaat geldt als negatief in de percentageberekening.
  • INV : tijdens het toetsen bleek het materiaal niet geschikt voor toetsing. Dit is meestal het gevolg van veroudering van het plantmateriaal. Deze tellen niet mee in de percentageberekening. Bij te veel submonsters met een INV resultaat wordt er geen percentage berekend.


Percentage
Een vermeld percentage is gebaseerd op het aantal (succesvol) getoetste submonsters in combinatie met het aantal stuks per submonster. Bijvoorbeeld: 10x24 stuks of 10x12 stuks. Als alle submonsters positief zijn getoetst, wordt er een percentage met een '>' teken vermeld. Het percentage kan in deze situaties dus hoger zijn.
Wilt u ook bij hogere percentages een exacter percentage weten, dat kan door dezelfde hoeveelheid stuks verdeeld over meer submonsters te toetsen. Bijvoorbeeld 20x12 stuks of 20x6 stuks.

Cq-waarden
Uitsluitend bij PlAMV en TVX zijn Cq-waarden vermeld. De toetsresultaten van andere virussen zijn meestal duidelijk virusvrij of virusziek. Daarom worden hierbij geen Cq-waarden weergegeven.

Grenswaarden Cq-waarde PlAMV (resultaten t/m 15 december 2020)
Cq 38-40; uitslag "- "
Cq 33-37; uitslag "+/-"
Cq 0-32; uitslag "+"

Grenswaarden Cq-waarde PlAMV (resultaten vanaf 16 december 2020)
Cq 38-40; uitslag "- "
Cq 34-37; uitslag "+/-"
Cq 0-33; uitslag "+"

Grenswaarden Cq-waarde TVX
Cq 35-40; uitslag "-"
Cq 0-34; uitslag "+"

Interpretatie uitslag van een veeg-/watermonster
De resultaten worden weergegeven met een Cq-waarde. Hoe lager de waarde, hoe meer virusdeeltjes in het monster zijn aangetoond. Een waarde van 40 geeft aan dat geen virus in het monster is aangetoond. Een negatieve uitslag van een virustoets op een veeg-/watermonster is geen garantie op de afwezigheid van virus.

Een negatieve uitslag van een PCR-toets is geen garantie voor afwezigheid van virus in de partij.