Bemonsteren diagnostiek

Verzamelen, verpakken en inzenden van monsters voor diagnose of onderzoek

Monstername

 1. Om voldoende materiaal voor het onderzoek te hebben, is het gewenst dat een monster is samengesteld uit meerdere bollen of planten(delen). Neem monsters van een beginnende aantasting. Van compleet rotte planten of bollen is meestal niet meer te zeggen wat de oorzaak is.
 2. Neem monsters op een plek waar u nieuwe symptomen in verschillende gradaties aantreft.
 3. Neem een monster voordat een gewasbescherming is uitgevoerd.
 4. Bij onduidelijke symptomen is het van belang om complete planten toe te sturen.
 5. Bij wortelproblemen enkele planten met grond en al uitsteken om zoveel mogelijk wortels te sparen.
 6. Wanneer bollen of planten in potten zijn geplant, stuur dan de bol of plant op pot toe.
 7. Naast zieke planten(delen) is het goed om ook 1 of 2 gezond uitziende planten(delen) op te sturen. Verpak de gezonde planten(delen) apart en geef op het label aan dat het om gezond materiaal gaat.
   

Opdrachtformulier invullen

 1. Vul de juiste naam- en adresgegevens in op het formulier.
 2. Verschaf zo veel mogelijk informatie over het monster.
 3. Vermeld uw e-mailadres op het formulier. U ontvangt de uitslag digitaal.
 4. Stuur digitale foto's naar info@bqsupport.nl.


Verpakken

 1. Voorkom dat bladeren en bloemen worden verontreinigd door meegestuurde aarde of substraat.
 2. Bescherm grond en wortels tegen uitdroging door middel van een plastic zak.
 3. Vouw bladeren en wortels in een krant om uitdroging en rotting te voorkomen.


Verzenden / brengen monsters

 1. Verstuur of breng het monster naar:
  Bulb Quality Support B.V.
  T.a.v. diagnostiek service
  Zwartelaan 2
  2161 AL  Lisse
 2. Verstuur of breng het monster zo snel mogelijk om rotting en bederf te voorkomen.
 3. Wanneer het niet mogelijk is om een monster direct te versturen, bewaar het dan koel. Monsters nooit in direct zonlicht plaatsen.
 4. Verstuur geen monsters op vrijdag en zaterdag in verband met het weekend.
 5. Zorg er voor dat monsters uiterlijk vrijdagochtend bij BQ Support arriveren.