Integer en anoniem

Integriteit en anonimiteit zijn bij ons gewaarborgd. Uw gegevens zijn en blijven uw gegevens!

Al onze monsters worden geanonimiseerd voordat deze door het laboratorium worden verwerkt. Alleen de gegevens die nodig zijn zoals gewas, gewasgroep en uiteraard het gewenste onderzoek, worden met het laboratorium gedeeld. Op deze manier zijn uw bedrijfs- en cultivargegevens niet bekend bij het laboratorium.

In onze privacyverklaring staat toegelicht op welke wijze wij vertrouwelijk met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omgaan.