Bemonsteren ELISA

Blad
Mengmonster: pluk nà de bloei 250 blaadjes op 10 locaties binnen de te bemonsteren partij. Neem bij lelie een blad op ongeveer 3/4 van de plant. Neem bij tulp een vingerlengte van het 2de blad. Verpak het blad bij voorkeur in een geperforeerde plastic zak.

Nummertoets: lever het blad aan per stuk of in mengmonster van 2. Neem bij lelie een blad op ongeveer 3/4 van de plant. Neem bij tulp een vingerlengte van het 2de blad. Verpak het blad bij voorkeur in een geperforeerd plastic zakje. Nummer de submonsters.

Bol
Mengmonster: selecteer 250 bollen verdeeld over de te bemonsteren partij. Verpak het monster in een netlonzak.

Nummertoets: bollen aanleveren per stuk of in mengmonster van 2. Verpak het submonster in een netlonzakje. Nummer de submonsters.

Monsterformulier
Bevestig een zo volledig mogelijk ingevuld monsterformulier aan het monster.

Verzenden / brengen monsters
Verzend of breng de monsters naar:
Bulb Quality Support. B.V.
Zwartelaan 2
2161 AL  Lisse