Bemonsteren ELISA

Blad
Percentage bepaling: pluk nà de bloei 250 blaadjes op 10 locaties binnen de te bemonsteren partij. Neem bij lelie een blad op ongeveer 3/4 van de plant. Neem bij tulp een vingerlengte van het 2de blad. Verpak het blad bij voorkeur in een geperforeerde plastic zak.

Nummertoets: u kunt 1, 2 of (voor lelie) 3 blaadjes per nummer laten toetsen. Lever het blad per nummer verpakt aan. Neem bij lelie een blad op ongeveer 3/4 van de plant. Neem bij tulp een vingerlengte van het 2de blad. Verpak het blad bij voorkeur in een geperforeerd plastic zakje. Nummer de submonsters.

Bol/schub
Percentage bepaling: selecteer 250 bollen/schubben verdeeld over de te bemonsteren partij. Verpak het monster bollen in een netlonzak, het monster schubben in een plastic zak.

Nummertoets: bollen/schubben aanleveren per stuk of in mengmonster van 2 (MM2). Verpak het submonster bollen in een netlonzakje, het submonster schubben in een plastic zakje. Nummer de submonsters.

Monsterformulier
Bevestig een zo volledig mogelijk ingevuld monsterformulier aan het monster.

Verzenden / brengen monsters
Verzend of breng de monsters naar:
Bulb Quality Support B.V.
Zwartelaan 2
2161 AL  Lisse