Bemonsteren PCR

Hygiënische monstername leliebollen voor PCR-10
10 submonsters van 24 schubben (van totaal 240 bollen)

Waarom hygiënisch bemonsteren?
Virustoetsing met de PCR-methode heeft ten opzicht van de ELISA-methode het voordeel dat deze gevoeliger is. Mogelijke infecties zijn in een vroeg stadium detecteerbaar. Het nadeel is dat de PCR-virustoets ook een kruisbesmetting tussen (sub)monsters detecteert. Daarom is hygiëne tijdens het bemonsteren van groot belang. Voorkom kruisbesmetting bij het nemen van de submonsters door onderstaande stappen te volgen.

Benodigde materialen

 • 10 plastic zakjes (formaat boterhamzakje of groter)
 • 1 grotere zak voor de verzameling van de 10 kleine plastic zakjes
 • latex handschoenen (u kunt ook plastic zakjes gebruiken)
 • partijlabel (bedrijfsnaam, cultivar, partijnummer)


Voorbereiding

 1. Zet de te bemonsteren partij bloembollen klaar.
 2. Zorg voor een schone werkplek (bijvoorbeeld kranten op tafel).
 3. Leg de latex handschoenen en/of plastic zakjes en de partijlabel klaar.


Monstername

 1. Trek nieuwe latex handschoenen aan of vouw een nieuw plastic zakje binnenstebuiten om uw handen en selecteer 24 schubben (van 24 bollen) en verzamel deze in een plastic zak. Belangrijk: neem een aselecte steekproef verspreid over de partij.
 2. Herhaal stap 1 voor submonster 2 t/m 10. Let op: neem telkens nieuwe plastic zakjes/handschoenen!
 3. Verzamel zakjes 1 t/m 10 in grotere de plastic zak samen met het label met daarop de partijgegevens.
 4. Nog een monster? Herhaal voorgaande stappen.


Van leliebollen groter dan zift 2 worden in het laboratorium schubben afgenomen voor toetsing. Hiervoor geldt een meerprijs. Klik hier voor onze tarieven. Leliebolletjes van zift 2 of kleiner, worden zonder te schubben verwerkt door het laboratorium.

Monsterformulier
Bevestig een zo volledig mogelijk ingevuld monsterformulier aan het monster.

Verzenden / breng monsters
Verzend of breng de monsters naar:
Bulb Quality Support B.V.
Zwartelaan 2
2161 AL  Lisse