Diagnostiek

BQ Support heeft het voormalig diagnostiekloket voor bloembollen en vaste planten van Wageningen University & Research te Lisse overgenomen. Met Paul van Leeuwen en Casper Slootweg beschikt BQ Support over alle expertise die nodig is voor het uitvoeren van dit diagnostisch onderzoek.

Als een teelt stagneert of er zijn problemen tijdens de bewaring van geoogste producten, kunnen verschillende oorzaken een rol spelen zoals ziekten en plagen of problemen met een fysiologische achtergrond. Een snelle diagnose geeft inzicht in de oorzaak en achtergrond van de problemen. BQ Support biedt de mogelijkheid ziek of afwijkend plantmateriaal in te zenden voor diagnostisch onderzoek. De diagnostiekservice van BQ Support achterhaalt voor u de oorzaak van de (ziekte)problemen zodat een gerichte actie, economische schade kan beperken of uitbereiding van ziekteproblemen kan tegengaan.

Anoniem en onafhankelijk
Als blijkt dat er aanvullend laboratoriumonderzoek nodig is, dan vindt dit geanonimiseerd plaats bij gespecialiseerde, onafhankelijke laboratoria.

Monsters aanleveren
Voor het aanleveren van monsters gebruikt u ons monsterformulier voor diagnostiekservice. Op dit formulier kunt u aangeven welk type onderzoek u wenst. Klikt u hier voor een handleiding voor inzending van monsters voor diagnose of onderzoek.

Kosten
In de tarievenlijst voor diagnostiekservice staan de tarieven voor de verschillende diagnostiekdiensten vermeld.