LelieGarant

De kwaliteit van leliebollen wordt voor een groot deel bepaald door de aan- of afwezigheid van virus. Bollen die worden gebruikt voor vermeerdering moeten virusvrij zijn om de opbouw van een gezonde partij mogelijk te maken. Daarnaast verwachten afnemers steeds meer betrouwbaarheid in kwaliteit van het geleverde product.

Kwaliteit borgen
LelieGarant is ontwikkeld om de kwaliteit van lelie (schub)bollen, met name de virusstatus, zo goed mogelijk te borgen.

Protocol en partijen
Het protocol van LelieGarant is gebaseerd op een combinatie van toets- en teeltstrategie. De deelnemers hebben de toetsstrategie van LelieGarant geïntegreerd in hun teeltstrategie.

Partijen lelies worden binnen LelieGarant op 9 virussen getoetst en niet, zoals bij reguliere schubbollen, op 3 of 4 virussen. De toetsing vindt plaats op meerdere momenten gedurende de vermeerdering en de teelt; van de weefselkweekinitiatie tot en met het afleveren van (schub)bollen.

De virussen waarop wordt getoetst binnen LelieGarant zijn ArMV, CMV, PlAMV, LMoV, LSV, LVX, TRV, TVX en SLRSV.

Betrouwbaarheid virusstatus
Door de koppeling van de toets- en teeltstrategie binnen LelieGarant, is de betrouwbaarheid van de virusstatus van een partij vele malen hoger dan bij reguliere toetsing, tot wel 3 maal zo hoog.

Een partij lelies wordt maximaal 1 cyclus (1 jaar buitenteelt) binnen LelieGarant gebruikt als schubbol. Hierna wordt de partij ook niet meer afgeleverd onder LelieGarant.

Certificaat en label
Als een bedrijf voldoet aan het protocol van LelieGarant, ontvangt het een certificaat van het LelieGarant-systeem. Daarmee mag het bedrijf partijen (schub)bollen die voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgesteld, afleveren met het label/logo van het LelieGarant-systeem.

Kwaliteit is de basis
Met LelieGarant is de kwaliteit van een partij geborgd van de start bij weefselkweek tot en met de teelt van de schubbollen. Een partij schubbollen, voorzien van het LelieGarant-label, is de basis voor de teelt van lelies geschikt voor export naar alle bestemmingen en een broei zonder virusproblemen.