LelieGarant

De kwaliteit van leliebollen wordt voor een groot deel bepaald door de aan- of afwezigheid van virus. Bollen die worden gebruikt voor vermeerdering moeten virusvrij zijn om de opbouw van een gezonde partij, met voldoende handelswaarde, mogelijk te maken. Daarnaast verwachten afnemers steeds meer betrouwbaarheid in kwaliteit van het geleverde product.

Kwaliteit borgen
BQ Support heeft het LelieGarant systeem ontwikkeld om de kwaliteit van leliebollen, met name de virusstatus, zo goed mogelijk te borgen.

Protocol
Het protocol van LelieGarant is gebaseerd op een combinatie van toets- en teeltstrategie. De deelnemers hebben de toetsstrategie van LelieGarant geïntegreerd in hun teeltstrategie.

Partijen worden binnen LelieGarant op alle 9 virussen getoetst en niet, zoals bij reguliere schubbollen, op 3 of 4 virussen. De toetsing vindt plaats op meerdere momenten gedurende de vermeerdering en de teelt.

Ieder bedrijf is uniek. Zo ook de teeltstrategie van ieder bedrijf. Binnen LelieGarant is variatie mogelijk. Geen voorgeschreven werkwijzen maar de effectiviteit van de bedrijfshygiëne en de teeltstrategie van het bedrijf is het uitgangspunt van LelieGarant.

Betrouwbaarheid virusstatus
Mogelijke besmetting van virus is aan de buitenkant van de bollen niet te zien. De reguliere toetsing betreft echter altijd een monster uit de partij, zodat de werkelijke virusstatus kan verschillen van de toetsresultaten.

Door de koppeling van de toets- en teeltstrategie binnen LelieGarant,  is de betrouwbaarheid van de afgegeven virusstatus van een partij vele malen hoger dan bij reguliere toetsing.

Certificaat
Als een bedrijf voldoet aan het protocol van LelieGarant, ontvangt het een certificaat van het LelieGarant systeem.

Daarmee mag het bedrijf partijen (schub)bollen die voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgesteld, afleveren met het label van het LelieGarant systeem.

Op 6 maart 2019 is LelieGarant van start gegaan met de eerste twee deelnemers.