Actueel

Cursus Inspectietechniek in zomerbloeiende gewassen

Lelie - materialen voor bemonstering

Lelie - Bemonsteren PCR-10 schubtoets

Veeg- en watermonsters

Diagnostiek

Lelie - bemonsteren PCR10 schubtoets

Cursus Bemonstering

Virustoetsing tulp

Cursus Inspectietechniek in voorjaarsbloeiende gewassen

Cursus Ziekten en afwijkingen in lelie tijdens de groei

BQ Support neemt diagnostiek service over

Viruspakketten voor PCR-virustoetsing leliebollen/- schubben