Actueel

PCR-toets voor Fusarium in tulp

Twee studenten van de Hogeschool Leiden hebben, in nauwe samenwerking met BQ Support, een doorbraak gerealiseerd in de strijd tegen 'zuur' in tulpen. De door hen ontwikkelde PCR-toets toont de eventuele aanwezige Fusarium-schimmel in partijen vroegtijdig aan.

Fusarium veroorzaakt nog altijd veel economische schade in de tulpenteelt. Reden voor Stan Aanhane en Diederik Mud om werk te maken van een PCR-toets die de schimmelaantasting in een partij in beeld brengt. De twee studenten van de Hogeschool Leiden leggen, als onderdeel van hun afstudeerproject, momenteel de laatste hand aan de toets. "De verwachting is dat deze in juni 2021 gereed is", vertelt Aanhane.

De studenten volgen de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en wonen allebei midden in de Bollenstreek. Twee jaar geleden zijn zij een verdiepend onderzoekstraject gestart om het zuurprobleem in tulpen aan te pakken. "Toen hebben we al de eerste methodes ontwikkeld voor deze PCR-toets", vertelt Aanhane. "Daar zijn we in ons afstudeerproject mee verder gegaan".

"Het gaat om een zogenaamde multiplex PCR-toets", vervolgt de student. "Door gebruik te maken van meerdere targets is hij specifiek geschikt voor tulp. Momenteel zitten we in de laatste fase van het project waarin we bezig zijn de toets te valideren."

Als de PCR-toets gereed is, betekent dat volgens de studenten een grote stap voorwaarts in de zuuraanpak in tulpen. "Met de huidige diagnostische test, waarbij de schimmel moet worden opgekweekt, duurt het zo'n twee tot drie weken voordat het resultaat bekend is. Als teler wil je echter zo snel mogelijk uitsluitsel hebben om voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen en keuzes te maken. Daarnaast is de huidige test via opkweken niet geschikt voor een kwantitatieve toets. De PCR-toets voorziet daar wel in doordat we een snelle inschatting kunnen maken van het te verwachten percentage."