Actueel

Meer inzicht in gedrag SLRSV

In de praktijk leven er veel vragen over SLRSV. Hoe gedraagt het virus zich? Wanneer en op welke plek is het goed aantoonbaar? En met welke toetsmethode? Op zoek naar de antwoorden voert BQ Support momenteel een proef uit in de lelies.

"Er is veel bekend maar ook nog onbekendheid rondom SLRSV", beaamt Casper Slootweg, senior consultant bij BQ Support. "Daarom hebben we een proef opgezet met besmette leliebollen. Het blad en de bol van deze lelies worden op verschillende momenten getoetst. Daarbij wordt gekeken naar de aantoonbaarheid en de lokalisatie van het virus. Is het zo dat je SLRSV op de ene plek wel kunt aantonen en op de andere plek niet?"

Met de uitkomst kan BQ Support telers en weefselkweekbedrijven zo goed als mogelijk adviseren over het moment en de methode van toetsing. "We zien nu al verschillen in de aantoonbaarheid van het virus op verschillende momenten tijdens de teelt. En dan ook nog verschillen in uitkomsten tussen de toetsmethodes", vertelt Slootweg. "De proef staat nu nog in de kas, waar het gewas eerst rustig moet afsterven. Pas dan kunnen we de bollen uitgebreid doortoetsen. Voor conclusies is het nu nog te vroeg. Eind dit jaar verwacht ik meer inzicht te hebben."