Actueel

Virustoets helpt juiste keuzes maken

Met de bloeiperiode achter de rug en warm weer in het vooruitzicht, is dit hét moment om uw tulpen op virus te toetsen. De uitslag levert informatie over uw partij die, juist nu in onzekere tijden, kan helpen de beste keuzes te maken.

De meeste tulpen zijn één tot twee weken geleden gekopt. Het proces van afsterving is nog niet begonnen en daarmee is dit het uitgelezen moment om blad voor virusmonsters te plukken. Nu het gewas nog groen is, kan een goede aselecte steekproef uitgevoerd worden. "De eerste monsters komen binnen", vertelt Dion van der Sterren, directeur van BQ Support. "De vrijdag na Hemelvaart zijn we dan ook gewoon geopend. Nu het seizoen aantrekt, willen we klanten zo goed mogelijk ondersteunen."

Behoefte aan informatie
Van der Sterren bespeurt een verhoogde animo voor virustoetsing in zowel tulpen als tweejarige lelies. "In een jaar dat het wat minder gaat, is de behoefte aan informatie groter. Door de coronacrisis hangt er onzekerheid boven de markt. "Het is een moment waarop een teler extra behoefte heeft om te weten hoe zijn tulpen ervoor staan op het gebied van TBV en TVX. "Dat is essentiële informatie die je kan gebruiken bij de verkoop, maar ook voor eventuele kraamwijzigingen. Als je besluit ergens afscheid van te nemen wil je wel de 'goede' partijen wegdoen."

Ook in de lelies is een verhoogde vraag naar virustoetsing waarneembaar. Van der Sterren: "Voor de reguliere teelt is het nog te vroeg, maar de tweejarigen zijn op een aantal locaties net gekopt. Het blad wordt geplukt en getoetst op LMoV, LSV, PlAMV, en TVX. Met name van de eerste twee virussen was vorig jaar een toename te zien. Klanten zijn benieuwd hoe de partijen er nu voor staan, met nog een heel teeltseizoen te gaan. Wat betekent de uitslag voor de gewasbescherming, voor de afspraken met contractnemers en voor de verkoop?

Juiste keuzes
Sinds vorig jaar is een ELISA-toets op TVX onderdeel van de officiële keuring van de BKD voor ELISA-cultivars van tulpen. Volgens BQ Support is het raadzaam voor bedrijven om ook partijen van niet-ELISA-cultivars via het blad te toetsen. "Juist van de nog relatief jonge partijen is het goed om te weten hoe ze ervoor staan. Het is dan ook goed om te merken dat er een toenemende vraag naar virustoetsing is vanuit de veredeling. De uitslag helpt ook daar de juiste keuzes te maken."

BQ Support verwacht komende twee weken veel monsters voor virustoetsing te ontvangen. Klanten kunnen binnen vijf werkdagen (in het verleden was dat tien werkdagen) hun uitslag verwachten. Dankzij deze snelle doorlooptijd, kan er waar nodig tijdig actie ondernomen worden. "Over bijvoorbeeld de verspreiding van TVX is nog niet alles bekend, maar duidelijk is wel dat kruisbesmetting een risico is. Een teler kan maatregelen treffen als het gaat om de verwerkingsvolgorde en hygiëne. Indien gewenst kunnen wij adviseren bij een plan van aanpak."

Kijk voor meer informatie over virustoetsing op de website van BQ Support. Heeft u aanvullende vragen of behoefte aan advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op.