Actueel

BQ Support lid 'Club van 100' WUR Glastuinbouw

"De glastuinbouw is een aanverwante sector aan de bollensector, waar we direct en indirect mee te maken hebben. En steeds meer kennis mee kunnen delen. Daarom zijn we lid geworden van de Club van 100 van WUR Glastuinbouw", motiveert Dion van der Sterren.

De club van 100 faciliteert strategisch onderzoek in de glastuinbouw, stimuleert innovatie en organiseert bijeenkomsten om nieuwe kennis te delen. "Over besteding van het gezamelijk bijeengebrachte fonds beslissen de leden in overleg met WUR", aldus Van der Sterren. "De leden zijn voorlopers in hun sector en/of vakgebied en daarom is het goed dat wij zijn toegetreden.

Er is voldoende overlap met onze oorspronkelijke doelgoep, het bollenvak. Denk aan de biologische bestrijding van ziektes en aantastingen, de vele bolgewassen die onder glas worden afgebroeid of veredeld. Maar ook de toename van de teelt van uitgangsmateriaal van bloembollen onder glas. En daarnaast onze behoefte aan fundamenteel onderzoek. Al met al een goede formule die zich, gezien het grote aantal leden, heeft bewezen."