Actueel

Beoordeling monsteropplant belangrijke stoetssteen

"De opplant van monsters bij BQ Support lijkt wel een mini-Keukenhof", vergelijkt Monique van Grieken.

Meerdere bedrijven laten monsters door ons opplanten en beoordelen op maatvoering, soortechtheid, bloei en aantallen. Daarnaast beoordelen wij de mystery shopping monsters voor het Platform Duurzame Handel Bloembollen & Vaste Planten. Deze keer monsters uit Engeland, Rusland, Verenigde Staten en Nederland. "Het is nog te vroeg voor eindconclusies. We beginnen als eerste met Galanthus en eindigen uiteindelijk met de laatbloeiende tulpen. Per opgeplant monster ontvangen de klanten een beoordeling in een rapport als feedback. Dat kunnen zij commercieel gebruiken om hun afnemers op de hoogte te brengen. En om hun processen te verbeteren."

Impressie
Een beoordeling met klanten en geïnteresseerden, live in de kas, kon dit jaar door de maatregelen vanwege het coronavirus niet doorgaan. "Met een drone zijn beelden gemaakt die worden omgezet in een impressie, zodat we onze relaties achteraf toch nog wat kunnen meegeven."