Actueel

Naar Garant bij Zantedeschia, Hippeastrum en hyacint

Voortbordurend op het succes van het protocol LelieGarant start BQ Support volgend jaar onderzoek naar toetsprotocollen voor andere gewassen die ook door weefselkweek worden vermeerderd. Zoals Zantedschia, Hippeastrum en hyacint.

Marktpartijen willen meer zekerheid en een optimale transparantie. LelieGarant is met het oog hierop met succes geïntroduceerd. "Vanaf de initiatiefase bij de weefselkweekvermeerdering tot en met het uitgangsmateriaal, wordt er volgens een protocol getoetst en de resultaten gerapporteerd. Dat versterkt de transparantie en betrouwbaarheid van het materiaal en daar vraagt de markt om", is de inmiddels bij LelieGarant opgedane ervaring.  "En dat willen we als BQ Support voor het bollenvak verder uitrollen", licht Van der Sterren toe.