Actueel

Kan een hond fusarium opsporen bij Amaryllis?

Kan een speurhond bij Amaryllis fusarium traceren in de beginfase van de vermeerdering? Dat is de vraagstelling bij praktijkonderzoek dat dit jaar start bij Stichting Control in Food & Flowers. BQ Support denkt hierbij mee en levert zo in kind ondersteuring aan dit project.

"Fusarium solani is een groot probleem in de teelt van Amaryllis. Aangetast materiaal verspreidt mogelijk een geur die honden kunnen opsporen. Mensen kunnen dat niet ruiken. Als die in een zo vroeg mogelijk stadium bij de vermeerdering van de bollen, bijvoorbeeld tijdens het schubben, wordt gedetecteerd, kan veel schade worden voorkomen", licht Jolanda Korteland van Control in Food & Flowers toe.
Professioneel hondentrainer Bert van Straten is betrokken bij het project. Zijn motivatie ligt vooral in het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen om zo een bijdrage te leveren aan een duurzamere bedrijfsvoering. De uitvoering van de eerste proef vindt dit najaar plaats en de eerste resultaten worden begin volgend jaar verwacht.
Het onderzoek wordt gehouden onder auspiciën van de landelijke gewascommissie Amaryllis en is mede mogelijk dankzij Stimuflori en Groen Agro Control. "Wij werken graag mee aan innovatie. Dat varieert van het monitoren van hele monderne toepassingen als UV-bestraling bij virusbestrijding, tot schijnbaar klassieke methoden als het inzetten van een speurhond", stelt directeur Dion van der Sterren van BQ Support.