Actueel

Extra aanleiding voor virustoets in tulpenblad

"Nu bij de officiële keuring van tulpen door BKD ook op TVX wordt getoetst, adviseren wij om ook partijen van niet ELISA cultivars via het blad te toetsen", tipt directeur Dion van der Sterren van BQ Support de producenten van tulpenbollen. Nu het einde van de bloeiperiode is bereikt en praktisch alle tulpen zijn gekopt, komt deze actuele tip op het juiste tijdtip.

Hoe eerder ondernemers op de hoogte zijn van eventuele aantastingen, hoe eerder maatregelen kunnen worden genomen die passen in het bedrijfsspecifieke plan van aanpak voor de tulpenteelt.  "De uitbreiding van de eisen van BKD noopt tot een pro-actieve houding. Maatregelen om verspreiding tegen te gaan en te elimineren en TVX vrije partijen versterken ook de handelspositie. Soms wordt dat onvoldoende gerealiseerd. En nu is de extra regelgeving de aanleiding."

Op de website van BQ Support vindt u meer informatie over het bemonsteren van tulpenblad. Zakken voor het verpakken van monsters zijn bij BQ Support beschikbaar.