Actueel

Praktijkproef fusariumtoets bij tulp

Studenten van de Hogeschool Leiden gaan in samenwerking met BQ Support aan de slag met een praktijkproef, waarin de bruikbaarheid van een fusariumtoets bij tulp wordt beoordeeld. De studenten beoordelen niet alleen de toets, maar analyseren ook hoe groot de markt hiervoor eventueel is.

"Het is goed, dat er een PCR-toets is ontwikkeld waarmee Fusarium oxysporum bij tulp kan worden aangetoond. De volgende stap is beoordelen, of de praktijk ermee aan het werk kan", licht Paul van Leeuwen van BQ Support toe.

Betrouwbaarheid
De studenten gaan ook onderzoeken, hoe groot de markt is voor deze fusarium toets. "We willen een service bieden die naast haalbaar ook betaalbaar is", stelt Van Leeuwen. In principe is het project waar drie studenten aan werken, meerjarig.

"In een eerder stadium is al met de Hogeschool Leiden, ondernemers en instellingen samengewerkt op dit onderwerp. Dat heeft onder meer de PCR-toets opgeleverd. Het is goed dat het een vervolg krijgt en daarvan zullen we onze relaties op de hoogte houden. Spontane input vanuit het vak is natuurlijk welkom", aldus Van Leeuwen.