Actueel

Uw bedrijfsvoering basis voor nieuwe protocol LelieGarant

"We hebben het eigenlijk omgedraaid. Want we beoordelen met LelieGrant of de individuele bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die het protocol stelt. Verder is de betrouwbaarheid ervan getoetst en geaccordeerd door statistici van de WUR. Daarmee hebben we een bruikbare tool ontwikkeld" meldt Casper Slootweg van BQ Support over het begin maart geïntroduceerde protocol LelieGarant.

De uitbraak van het PlAMV-virus jaren geleden is een van de redenen waarom producenten van leliebollen op zoek zijn gegaan naar zekerder, ziektevrije teeltmethodes. BQ Support sprong daarop in en overlegde met klanten en relaties hoe deze problematiek kan worden aangepakt.

Samenspraak
In samenspraak met veredelaar Vletter & Den Haan en Kwekerij A. Bakker & Zn is samengewerkt aan een protocol, waarbij in elke fase van de opkweek van schubbollen het materiaal wordt getoetst op negen virussen. "We leggen niet de eisen van het protocol op, maar toetsen of de teeltmethode daaraan voldoet. Dankzij die benadering zijn vaak slechts minimale wijzigingen in de bedrijfsvoering nodig en is het certificaat beter haalbaar", baseert Slootweg de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan.

Door de virusproblematiek is in de afgelopen jaren de vraag naar schone schubbollen gestegen en het certificaat LelieGarant vergroot daarbij de bedrijfszekerheid. "Landen en afnemers stellen steeds meer eisen en middelen worden beperkt. Dus een schoon begin met virusvrije bollen wordt belangrijker", geeft Slootweg aan. De statistische onderbouwing vanuit Wageningen University & Research sterkt BQ Support in de wetenschappelijke waarde van LelieGarant.

Methodiek
De aan LelieGarant gekoppelde methodiek kan bij wijze van spreken worden vergeleken met het verkrijgen van bijvoorbeeld een rijbewijs. Maar niet de normen en de eisen vanuit de theorie zijn bepalend, maar de rijstijl en de manier waarop de bestuurder een veilige rit waarborgt. "Het protocol toetst natuurlijk op de juiste criteria. Maar het uitgangspunt is de individuele bedrijfsvoering en dat maakt van LelieGarant een uniek certificaat waar houders en afnemers in de leliebranche absoluut hun voordeel mee doen", voorspelt Slootweg.