Actueel

Een jaar na introductie blijkt VSD+ tulpen en lelies een succes

Bijna een jaar na de introductie blijkt VSD+, viruscreeningdigitaal plus, een succesvolle dienst van BQ Support. Dat concludeert Paul van Leeuwen, specialst diagnostiek van de onafhankelijke dienstverlener. De nieuwe dienst werd als eerste voor de gewasgroep tulpen ingevoerd en daarna voor lelies. En hoewel primair voor de bollenteelt, blijkt er ook belangstelling bij broeiers.

De digitale versie van de virusscreening bracht als voordelen een snellere dienstverlening, het opbouwen van een eigen digitale bibliotheek en gerichtere uitvoering van eventueel benodigde maatregelen.  "Het levert vooral ook meer kennis op bij de gebruikers van VSD+ over de partij waaruit monsters voor de toets zijn genomen. Die komt in latere jaren van pas als eventueel hetzelfde symptoom wordt gesignaleerd. En dat kan leiden tot minder noodzakelijke toetsing in het lab en dus tot kostenbesparing", is de ervaring van Van Leeuwen.
VSD+ is makkelijk in te zetten. Klanten verzamelen maximaal drie planten met vergelijkbare symptomen in voorgeleverde zakken, voorzien deze van de voorgedrukte labels en sturen dit monster naar BQ Support. Uiterlijk binnen vijf werkdagen komt de uitslag van de screening op acht virussen per e-mail. Afhankelijk van die uitslag kunnen eventueel direct de nodige maatregelen worden genomen.

Verwachtingen
Zeker bij tulpen heeft de belangstelling voor VSD+ aan de verwachtingen voldaan en zelfs meer dan dat. Bij de gewasgroep lelie rekende BQ Support op meer vraag dan tot nu toe is gebleken. "Opvallend is dan ook wel weer, dat ook tulpenbroeiers er gebruik van maken. Mogelijk omdat zij zowel bollen produceren als afbroeien, en dan in het afbroeiproces aantastingen signaleren", denkt Van Leeuwen.
Kennis van de kwaliteit van bollenpartijen wordt steeds belangrijker. Want die kwaliteit noopt soms tot extra teeltmaatregelen en vruchtwisseling en dat vereist bewuste keuzes".

Klik hier voor de VSD+ toets bij tulp, lelie en andere virustoetsen via BQ Support.