Actueel

Preventie tegen trips in hyacint

Met het wegvallen van de middelen tegen trips adviseert BQ Support nu al preventieve maatregelen te nemen. Zoals tripsgaas bij de aanzuigopening van ventilatiesystemen en de hyacintenbollen zo weinig mogelijk buiten 'op de wind te zetten'.

"Mede door de lange, warme zomer afgelopen jaar, hebben we schade door trips gesignaleerd. Tripsschade zien we vooral bij holbollen en nu in de broeierij", meldt Van Leeuwen.
"Als er minder gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten, is het noodzakelijk om nu al extra maatregelen te nemen. Zoals tripsgaas voor de ingang van de ventilatie. Het valt te betwijfelen, of alle hyacintenkwekers dat al hebben toegepast. Daar is het dan nu wel tijd voor, vooruitlopend op het rooiseizoen. En vermijd na het rooien het buiten op de wind drogen. Als bijvoorbeeld een buurman graan oogst, kan er een wolk tripsen vrijelijk de bollen aantasten. Dan ben je er nog alert op, maar als er twintig kilometer verderop wordt geoogst, kan dat ook gebeuren zonder dat je het ziet. Preventie is essentieel", stelt Van Leeuwen.