Actueel

Tip: toets lelieperceel op Trichodoride aaltjes

Vaker dan gewenst duikt in de teelt van lelies TRV (tabaksratelvirus) op. Uit onderzoek van BQ Support is gebleken, dat TRV bij lelies net als bij tulpen ook 'uitratelt': het virus kan spontaan verdwijnen. Niettemin is het verstandig om bij twijfel na te gaan of leliepercelen met de verspreiders van TRV zijn besmet. Die verspreiders zijn Trichodoride aaltjes.

"We constateren dat TRV in lelies voorkomt. In 2017 hebben we bollen die voor 100% waren besmet uitgeplant. Na het rooien bleek dat de besmetting was gedaald tot 0,5%. Het jaar erna was het virus zelfs helemaal verdwenen. Maar zolang het virus wel aantoonbaar is, wordt de partij onverkoopbaar en kan een nieuwe besmetting van een perceel worden veroorzaakt", meldt senior consultant Casper Slootweg van BQ Support.
De voorkeur gaat uiteraard uit naar lelieteelt op verse percelen, maar dat is vaak geen optie. Op basis van grondmonsters kan worden vastgesteld of en in hoeverre leliepercelen met Trichodoriden zijn besmet. "Je weet dan echter nog niet of de aaltjes het virus bij zich dragen en dus een gevaar vormen. Dit is met PCR wel vast te stellen, maar erg bewerkelijk en duur. Toch kan de uitslag van het grondmonster medebepalend zijn voor de verkoopwaarde van de bollen die op dat perceel worden geteeld", geeft Slootweg aan.
Bemonstering van de grond kan het beste worden gedaan door gespecialiseerde bedrijven. "Dat vraagt bij deze aaltjes echt kennis en ervaring".

Hier vindt u meer informatie over de toetsmogelijkheden van lelies bij BQ Support.