Actueel

BQ Support rolt in 2019 sterke pilots uit

"Dit jaar staat voor BQ Support in het teken van het uitrollen van verschillende pilots, die in 2017 en 2018 zijn gestart en een kansrijke vergroting van onze service opleveren", kijkt directeur Dion van der Sterren vooruit op 2019. Hij doelt hiermee op duurzame kwaliteitsborging in de droogverkoop en de start van het keuringssysteem van BQ Support in Chili. "Beide projecten versterken de positie van de bloembollensector."

Duurzame kwaliteitsborging
Onder auspiciën van het Platform Duurzame Handel in Bloembollen en Vaste Planten begeleidde BQ Support afgelopen jaar de pilot van de projectgroep kwaliteit. Deze pilot moet leiden tot een borging van de kwaliteit op kleinverpakkingen. Dit is een van de onderdelen naast de certificering op duurzaamheid waar het Platform op inzet. "Met een kleine groep hebben we de pilot uitgevoerd. Die groep is enthousiast. Begin 2019 is de nieuwe kwaliteitsborging gereed om uit te rollen richting alle deelnemers", kondigt Van der Sterren aan. Dat zijn vooral in de droogverkoop gespecialiseerde handelsbedrijven. Van der Sterren schat hun gezamenlijke marktaandeel op zo'n 80%. "Het is heel goed om deze kwaliteitsstap in combinatie met de certificering op duurzaamheid te zetten. Hiermee speelt het platform in op de richting waar de retailers op inzetten."

Systeem BQ Support in Chili op de rails
In 2017 en 2018 is in Chili, een belangrijk productiegebied voor bloembollen, door BQ Support een keuringssysteem voor internationale handel ontwikkeld. "In samenwerking met kennisinstellingen en overheidspartijen. En 2019 wordt het jaar van de implementatie", meldt Van der Sterren aan de vooravond van zijn vertrek naar het Zuid-Amerikaanse land.
"De bloembollensector wordt gekenmerkt door internationalisering en die trend versterkt zich, ook richting productie. Producenten uit andere landen willen dezelfde afzetmogelijkheden als voor producenten van bloembollen van Nederlandse herkomst. Toetsing wordt mondiaal belangrijker dan visuele beoordeling", noemt Van der Sterren enkele trends, waarmee BQ Support op de internationalisering inspeelt. "In het ontwikkelde systeem is de toetsing op efficiënte wijze geïmplementeerd om kosten te besparen."