Actueel

Start onderzoek SLRSV

SLRSV (strawberry latent ringspot virus, latent aardbeikringvlekkenvirus) is een virus dat in lelie voor problemen kan zorgen. Met name vanwege de eisen voor export naar China. Het virus laat meestal geen symptomen zien. De aanwezigheid kan alleen via toetsing worden vastgesteld.

De toesingen laten soms verassende resultaten zien. Het virus wordt aangetroffen in partijen waarin het niet wordt verwacht. Hoewel dit virus een grote waardplantenreeks heeft met o.a. verschillende soorten onkruid, vindt de overdracht plaats via twee aaltjes: Xiphinema diversicaudatum en X. coxi. Ook is het virus in stuifmeel van lelie aangetoond en is overdracht in lelies via zaad mogelijk.

Om meer duidelijkheid te krijgen gaat BQ Support zelf onderzoek doen naar de lokalisatie van het virus in de plant.

Op dit ogenblik is SLRSV in bolschubben goed aantoonbaar via een ELISA toets. Hier vindt u meer informatie over de toetsmogelijkheden bij BQ Support.