Actueel

Praktijkkennisnetwerk virus tulp van start

Kennis uit fundamenteel onderzoek is één ding, maar hoe ga je vervolgens in de parktijk aan de slag? Een belangrijke vraag, zeker als het om virus in tulpen gaat. BQ Support is op verzoek van 10 bedrijven betrokken bij een praktijkkennisnetwerk.

De tien bedrijven willen meer ervaring opdoen in de parktijk als het om virus in tulpen gaat. "Samen kijken we wat je kunt doen om virus-problemen zoveel mogelijk te voorkomen," vertelt Dion van der Sterren, directeur BQ Support. Directe aanleiding is de verduurzaming in de sector. "Het pakket van gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds minder breed. Dat heeft gevolgen voor de virusaanpak op de bedrijven."

In het laatste kwartaal van 2021 hebben de tien bedrijven en BQ Support de koppen bij elkaar gestoken. Komende jaren gaan zij diverse partijen tulpen nauwkeurig monitoren. Van der Sterren: "Wij nemen monsters, planten de partijen op, volgen partijen te velde en brengen de symptomen van virussen in kaart en bouwen gestructureerd data op over meerdere seizoenen. Dit zorgt voor meer inzicht in en kennis over de dingen die in de praktijk plaatsvinden. Juist dat is voor ondernemers cruciaal. Kennis uit onderzoek is belangrijk, maar wat betekent dit vervolgens in de praktijk, op jouw bedrijf?"

Op basis van de verzamelde data willen de bedrijven samen een teeltstrategie ontwikkelen. "Die strategie moet de virusuitbreiding in tulpen inperken. Tegelijkertijd ligt de focus op het opzetten van virusvrije of virusarme partijen. In de lelieteelt zien we al een succesvolle aanpak met geïsoleerd telen. Voor de tulpenkraam is dat nog een uitdaging. Toch gaan we kijken wat we er mee kunnen."